Vesti - SPAP III

Search our Site

U periodu od 10. do 12. aprila 2019. godine u hotelu Šeraton u Novom Sadu održana je Radionica za žene članice Mreže žena u policiji koje su оpredeljene za kontakt osobe u svojim Organizacionim jedinicama na temu „Veštine komunikacije i javnog nastupa“ sa ciljem unapređenja komunikacionih i prezentacionih znanja i veština članica Mreže žena u policiji.

Obuka je realizovana u okviru Projekta  “Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova 2016-2018“, uz podršku Švedske policije, kao implementacionog partnera i uz finansijsku podršku Vlade Švedske.
Obuku je pohađalo ukupno 39 žena kontakt osoba svih  Organizacionih jedinica gde postoje članice Mreže žena u policiji, a prisustvovale su i članice Upravnog odbora Mreže žena u policiji: Marija Sindjelić, Predsednik Udruženja,  Tanja Jeremić Velimirović predsednik Skupštine, Jelena Aleksić, članica Upravnog odbora i Katarina Tomašević, sekretar Udruženja.

Predavači na obuci su bile: Slađana Tomašević, novinarka i voditeljka kultne emisije na Radio televiziji Srbije ,,Beogradska hronika“ sa preko 20 godina iskustva u medijskom nastupu i Vesna Milovanović, konsultant za komunikacije sa 20 godina iskustva u kreiranju i realizacijibrojnih komunikacionih kampanja za različite kompanije, projekte, brendove i ličnosti. 

 

11
 

OBUKA PREZENTACIONE I KOMUNIKACIONE VEŠTINE 

2
 

OBUKA PREZENTACIONE I KOMUNIKACIONE VEŠTINE 

kraljevo3
 

OBUKA PREZENTACIONE I KOMUNIKACIONE VEŠTINE 

Teme koje su obrađivane u okviru obuke su obuhvatale: Pripremu sadržaja prezentacija, pripremu za javni nastup i utvrđivanje ciljnih grupa i poruka
Svaka od tema obrađivana i kroz praktičan rad u kojem su se vežbala i testirala stečena znanja pa su učesnic su takođe imale priliku da struktuiraju svoje prezentacije i testiraju svoje veštine javnog nastupa u različitim formama i situacijama pojedinačno i u grupama.
Svi sadržaji su obrađivani kroz prizmu rodne ravnopravnosti i ključnih ciljeva i misije ovog udruženja, a u kontekstu rada i ciljeva Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije  kao organizacije kojoj pripadaju i u okviru koje deluju.