Vesti - SPAP III

Search our Site

U ponedeljak, 4.03.2019. godine je, uz podršku i prisustvo državnog sekretara, Biljane Popović Ivković i pomoćnika ministra, načelnika Sektora za ljudske resurse, Кatarine Tomašević, kao i predstavnika Кancelarije Švedske policije u Beogradu, otvorena kancelarija udruženja „Mreže žena u policiji“.

U sklopu SPAP III, projekat “Forenzika u kriminalističkim istragama” od 12. do 14. februara sprovedena je obuka na temu upravljanja kvalitetom na kojoj je učestvovalo tridesetaka radnika MUPa. Predavači su bile renomirane stručnjakinje Mr Snežana Pavićević, dipl.maš.ing i Mr Vida Živković, magistar fizičkih nauka.

U ponedeljak, 11. februara 2019.  u hotelu ,,Izvor“ u Aranđelovcu otvoren je dvodnevni seminar koji predstavlja početak drugog ciklusa sprovođenja programa obuke visokih rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije o integraciji rodne perspektive u policijski rad koji se realizuje u okviru Projekta  “Razvijanje rodne agende u Ministarstvu unutrašnjih poslova“.  Ovaj Projekat se srpovodi u okviru Programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije 2019-2020.“ uz podršku švedske policije kao implementacionog partnera i uz finansijsku podršku Vlade Švedske.