Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Nakon obuka koje su na temu evropskih integracija sprovedene u okviru projekta  „Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“ tokom 2017. godine, IMG u saradnji sa MUP-om nastavlja sa daljnjim unapređenjem kapaciteta vezano za proces evropskih integracija te organizuje obuku Uvod u EU - napredni nivo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je 18. maja 2018. u hotelu Holliday Inn predstavilo javnosti predlog Strategije razvoja MUP –a od 2018. do 2023. godine.

U Vrdniku su 11. i 12. maja 2018. održani četvrti i peti ciklus Kursa o upravljanju promenama i razvoju liderstva na izvršnom nivou za visoke rukovodioce iz organizacije Ministarstva untrašnjih poslova.Ovaj kurs se održava u okviru projekta "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG.