Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U Beogradu je 10.oktobra 2019. godine održana konferencija pod nazivom „Efekti reforme upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije” pod sloganom ,,Mi brinemo o ljudima koji brinu o bezbednosti građana“.

Druge dve grupe kursa Uticaj EU reformi na pregovarački proces pridruživanja Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova održan je 3-5 i 5-7. juna 2019. godine.

Prve dve grupe kursa Uticaj EU reformi na pregovarački proces pridruživanja Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova održan je 6-8. i 8-10. maja 2019. godine.