Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Druge dve grupe kursa Uticaj EU reformi na pregovarački proces pridruživanja Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova održan je 3-5 i 5-7. juna 2019. godine.

Prve dve grupe kursa Uticaj EU reformi na pregovarački proces pridruživanja Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova održan je 6-8. i 8-10. maja 2019. godine.

Nakon obuka koje su na temu evropskih integracija sprovedene u okviru projekta  „Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“ tokom 2017. godine, IMG u saradnji sa MUP-om nastavlja sa daljnjim unapređenjem kapaciteta vezano za proces evropskih integracija te organizuje obuku Uvod u EU - napredni nivo.