Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U okviru nastavka projekta „Stvaranje uslova za uvođenje upravljanja performansama u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“, u 2020. godini IMG nastavlja realizaciju kurseva za obuku i razvoj organizacije za srednji nivo rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Novi kursevi su održani od 19. do 21. februara i od 11. do 13. marta 2020. u Beogradu.

U okviru projekta „Podrška strateškom upravljanju i razvoju kapaciteta za EU integracije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije“ tokom januara i februara 2020.godine održana su tri modula, za dve grupe učesnika obuke ,, Upravljanje ljudskim resursima – upravljanje učinkom“

U okviru nastavka projekta „Stvaranje uslova za uvođenje upravljanja performansama u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“, IMG nastavlja realizaciju kurseva za obuku i razvoj organizacije za srednji nivo rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova.