Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Izazovi u sprovođenju reforme državne uprave - Ekspertski seminar


Beograd 7. i 8. decembar 2016.

U Beogradu je održan ekspertski seminar “Upravljanje ljudskim resursima i organizacioni razvoj u državnoj upravi”   koji se održava  u sklopu projekta “Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije”, a koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) na kojem se diskutuje o problematici sprovođenja strateških reformi u sistemu državne uprave.   

Seminar je namenjen predstavnicima organizatora  - MUP-a, kao i predstavnicima državnih organa Republike Srbije: Republički sekretarijat za javne politike, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Služba za upravljanje kadrovima, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Generalni sekretarijat Vlade Srbije.

 

image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.

 

Priliku da iznesu svoja iskustva o ovoj temi imaju  eksperti i učesnici iz zemlje i regiona, među kojima su Dr Amadeo Votkins, Vidosava Džagić, Nemanja Milošević, Ola Anderson, Branko Vidič, Mira Prokopijević, Dragana Janković, Dubravka Prelec i drugi.

Tokom diskusije razmatrani su različiti aspekti koji se tiču implementacije reformi, među kojima su: uvođenje sistema za merenje učinka zaposlenih u državnoj upravi, načini za prevazilaženje otpora promenama, sprovođenje u praksi strateških dokumenata i povezivanje sa državnim budžetom, procena kompetencija državnih službenika, pojednostavljivanje obimne zakonske regulative, komunikacija sa građanima i sindikatima, a sve u cilju kreiranja efikasne i ekonomične državne uprave u službi građana.

Dr Amadeo Votkins, ključni ekspert i specijalni savetnik u MUP-u, istakao je značaj smanjenja otpora promenama kod građana i zaposlenih u javnoj upravi kroz povećanje transparentnosti procesa i poboljšanje komunikacije sa njima. Što su ljudi više informisani i uključeni u ove procese to će pre shvatiti pozitivne efekte ovih promena po njih. Govorio je i o neophodnosti merenja učinka državne uprave u cilju povećanja njene efikasnosti i najbojeg načina upravljanja ovim složenim procesima. Neophodno je artikulisati precizne ciljeve posla svakog zaposlenog, obučiti rukovodioce za procenu i vrednovanje njihovog rada i uključiti zaposlene u čitav proces kroz internu komunikaciju, ističe Votkins.

 

image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.

 

Vidosava Džagić, savetnica u kabinetu predsednika Privredne komore Srbije i bivša savetnica potpredsednice Vlade i Ministarke za državnu upravu i lokalnu samoupravu govorila o sporosti i nedoslednosti u primeni promena. Naglasila je neophodnost aktivnog uključivanja zaposlenih u proces promena i značaj podrške koju nam pružaju partneri u prosecu reformi.

Branko Vidič, načelnik odeljenja za zarade u Ministarstvu za javnu upravu u Sloveniji, naglašava da sistem plata može doprineti dobrom učinku, ali  to nije dovoljan faktor. Ključna stvar je transparentnost, i dobra organizaciona kultura.

Na drugom danu skupa koji je bio posvećen reformama u MUP-u, iskustva su razmenili Katarina Tomašević, pomoćnica ministra i načelnica Sektora za ljudske resurse u MUP-u, Dr Amadeo Votkins, vodeći ekspert i specijalni savetnik MUP-a, gosti iz regiona Dr Kristijan Turkalj, ekspert za EU, pregovarač za Poglavlja 23 i 24 Republike Hrvatske, Aleksandar Panovski i Vladimir Vlajković, nezavisni eksperti, Robert Kos, direktor kancelarije za upravljanje kadrovima Ministrarstva unutrašnjih poslova Slovenije i  Gordana Vuković, pomoćnica načelnice Sektora za ljudske resurse MUP-a RS.

Tokom razgovora gosti iz regiona su izneli svoja iskustva o pristupanju EU i o zahtevima koje su morali da ispune, a tiču se reforme MUP-a i policijske uprave.

Pomoćnica ministra, Katarina Tomašević,  je ukazala da je Ministarstvo donelo Pravilnik o internom konkursu koji će se primenjivati od januara sledeće godine, kao i Uredbu o sprovođenju javnog konkursa. „Upravo konkurs za direktora policije pokazuje da smo po prvi put sproveli knjiški pristup izbora, iako još uvek nije gotov, ali svi koraci koji su preduzeti urađeni su na krajnje profesionalan način, čime Ministarstvo treba da se ponosi“, istakla je Tomašević.

 

image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.

 

Ona je dodala da je Ministarstvo unutrašnjih poslova donelo niz reformskih akata koji nedvosmisleno i transparentno ukazuju na procese u sprovođenju internog i javnog konkursa i bazične kompetencije koje predstavljaju važnu ulogu u procesu selekcije, regrutacije i ocenjivanja. Prema njenim rečima, u toku je izrada Uredbe o ocenjivanju zaposlenih koja je veoma bitna za karijerno napredovanje.
Dr Amadeo Votkins, smatra da ovakva reorganizacija nije nešto što treba da bude prioritet samo MUP-a, nego i čitave Vlade i naglasio je da je proces reforme dugoročan proces u kojem je MUP napravio važne korake bez obzira na otpore koji su očekivani deo svakog procesa promene, te se nada i da će građani uvideti važnost ovog procesa i koristi koje će reformski proces doneti u smislu uspostavljanja moderne i efikasne državne uprave u korist građana.

 

image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.
image
 

Ekspertski seminar

Beograd 7. i 8. decembar 2016.

 

O iskustvima u pregovorima sa EU, kada su u pitanju Poglavlja 23 i 24, govorio je predovarač za ova poglavlja Republike Hrvatske Dr Kristijan Turkalj. Po njemu, glavni problem Srbije je upravo u administrativnim kapacitetima i kadrovima koji su potrebni MUP-u u svrhu ostvarivanja zadataka postavljenih ovim poglavljima. Ono što EU očekuje od Srbije je implementacija akcionog plana, gde treba obratiti pažnju na ljudske resurse i analiza stvarnog stanja i onoga što se želi ostvariti, ističe ovaj ekspert.
Slovenija je prilikom pristupanja EU pokrenula pet velikih projekata, naglasio je direktor kancelarije za upravljanje kadrovima u Sloveniji Robert Kos. To su usvajanje zakona o policiji, zatim pristup Šengenu, koji je podrazumevao ukidanje granične policije, reogranizaciju ministarstva, koja je obuhvatala promene u finansijama, ljudskim resursima i logistici, kao i pokretanje dva projekta“Libra“ i „Kaskada“ čijom je primenom Slovenija uštedela 2,5 miliona evra.

Iz iskustava kolega iz Hrvatske i Slovenije jasno se vidi da su reformski procesi koji se trenutno sprovode u MUP-u u Srbiji istovetni procesima koji su realizovani u tim zemljama. Eksperti Aleksandar Panovski i Vladimir Vlajković dali su širi okvir reforme u smislu funkcionalne analize procesa u široj državnoj upravi, a Gordana Vuković, pomoćnica načelnice Sektora za ljudske resurse u MUP-u, se osvrnula na reformu funkcije upravljanja ljudskim resursima u toj instituciji i aktivnosti koji se trenutno sprovode u cilju podizanja ove funkcije na viši nivo.


VIDEO


preuzmi