Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U Beogradu je održan prvi od osam planiranih Kurseva specijalizovanog policijskog menadžmenta koji će pohađati 100 predstavnika MUPa.

Petodnevni kurs specijalizovanog policijskog menadžmenta koji će pohađati 100 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u okviru projekta "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG održan je u Beogradu.

Menadžer projekta Nemanja Milošević objasnio je da projekta deo kontinuirane pomoći švedske vlade, koja ima za cilj podizanje I izgradnju kapaciteta strateškog menadžmenta u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije.

 

image
 

Kurs policijskog menadžmenta

Beograd, 30. Mart 2017.
image
 

Kurs policijskog menadžmenta

Beograd, 30. Mart 2017.
image
 

Kurs policijskog menadžmenta

Beograd, 30. Mart 2017.

 

Prema njegovim rečima, fokus serije specijalizovanih kurseva je obuka rukovodilaca srednjeg i visokog nivoa u Direkciji policije i Ministarstvu.

Osim ovog specijalizovanog kursa, kako je objasnio Milošević,  u okviru projekta planirano je da se održe i kursevi opšteg menadžmenta, opšteg uvoda u Evropsku uniju i prava EU.  

U okviru petodnevnog kursa polaznici će se upoznati sa temama liderstva, strateškog menadžmenta, procene rizika, upravljanja promenama i efektivne komunikacije.
 
Planirano je da se do juna održi osam kurseva policijskog menadžmenta u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a predavači su eksperti Britanske agencije “Egzemplas” za pitanja strateškog menadžmenta.

 

image
 

Kurs policijskog menadžmenta

Beograd, 30. Mart 2017.
image
 

Kurs policijskog menadžmenta

Beograd, 30. Mart 2017.
image
 

Kurs policijskog menadžmenta

Beograd, 30. Mart 2017.

 

Predavanja će držati bivši inspektor u operativnom odeljenju kriminalističko-obaveštajnog sektora, New Scotland Yard Dr Nik Ozborn, koji je konsultanti ekspert za razvoj I realizaciju projekata na polju rukovođenja i upravljanja, donošenja odluka i planiranja i bivši načelnik odeljenja londonske policije zadužen za komandu specijalizovanim operativnim policijskim jedinicama za  severoistočni London I ekspert za obuke na temu liderstva I strateškog razvoja veština Derek Drajver.

 


preuzmi