Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Delegacija MUP-a Republike Srbije je boravila od 18.do 24.juna 2017. u studijskoj poseti Kraljevini Španiji sa ciljem sagledavanja funkcije upravljanja ljudskim resursima i razmene iskustava.

Studijska poseta je realizovana u okviru projekta „Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“, koji je rezultat sporazuma o saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova sa Kraljevinom Švedske i predstavlja nastavak podrške koju razvojnim i reformskih procesima Ministarstva unutrašnjih poslova pruža Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), sa International Menagment Group.
Učesnici studijske posete su bili Vladimir Rebić, direktor policije, Zvezdan Radojković, pomoćnik direktora policije, Katarina Tomašević, pomoćnik ministra, načelnik Sektora za ljudske resurse, Gordana Vuković, pomoćnik načelnika Sektora za ljudske resurse, Askanije Timotić, šef Odseka za psihološku prevenciju, Odeljenje za psihološku prevenciju i selekciju i Milena Nikolić, načelnik Odeljenja za strategije i politike ljudskih resursa, metriku i IT podršku, Golub Gačević, zamenik načelnika Uprave policije, Boban Milenković, zamenik načelnika Uprave saobraćajne policije i Marija Sinđelić, koordinator.

 

image
 

Studijska poseta Barseloni i Madridu

18. - 24. jun, 2017.
image
 

Studijska poseta Barseloni i Madridu

18. - 24. jun, 2017.
image
 

Studijska poseta Barseloni i Madridu

18. - 24. jun, 2017.

 

Realizacija puta je imala za cilj sa jedne strane MUP Republike Srbije bude prepoznat kao partner otvoren za saradnju, a sa druge strane upoznavanje sa strateškim, organizacionim i institucionalnim okvirima policije Kraljevine Španije.
Ova poseta je bila odlična prilika da se direktno upozna sa načinom na koji se odvijaju promene u okviru funkcije upravljanja ljudskim resursima u Kraljevini Španiji.
Takođe, u okviru posete Kraljevini Španiji bila je prilika da se upozna sa radom European Institute of Public Administration - EIPA i njihovim ogrankom u Barseloni.
Imajući u vidu pozitivnu i interaktivnu razmenu iskustava, u narednom periodu očekuje se da se poseta uzvrati i da se predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova iz Kraljevine Španije detaljnije upoznaju sa sprovedenom reformom ljudskih resursa u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije

U toku posete sagovornici su nam predstavili njihovu organizaciju policije i funkciju ljudskih resursa, pokazali prostorne kapacitete i ukazali na značaj razmene iskustava. U okviru organizacije Ministarstva postoji nacionalna policija u kojoj su zaposleni civili i civilna garda koja je uniformisanog sastava. Upravljanje policijskim službenicima obuhvata upravljanje katalogom radnih mesta i upravljanje dosijeima. U svom radu koriste softver za ljudske resurse i policijski portal koji sadrže lični dosije, podatke o obukama, plate/naknade, razne vrste dokumenata, vremenski definisane neke od aktivnosti, kao i rizike. U narednom periodu žele da rade na usavršavanju ove aplikacije.
Osnovna alatka im je katalog radnih mesta, a zakonom je propisano da sva radna mesta moraju biti propisana i struktuirana u katalog. Za svako radno mesto definišu broj službenika, zadatke, nadležnost, kao i način pristupa službi. Katalog je javni dokument i obavezan je sve državne službenike, pa i policijske. Registar radnih mesta postoji još od 1998. godine, a u prethodnom periodu je on pretrpeo nekoliko promena.
Takođe, kolege su nas izvestile da postoji registar policijskog osoblja, kao i da svi policijski službenici moraju biti uneti u bazu podataka koja sadrži lične podatke i podatke o statusu uz poštovanje propisa o zaštiti podataka o ličnosti.

 

image
 

Studijska poseta Barseloni i Madridu

18. - 24. jun, 2017.
image
 

Studijska poseta Barseloni i Madridu

18. - 24. jun, 2017.
image
 

Studijska poseta Barseloni i Madridu

18. - 24. jun, 2017.

 

Karijerno napredovanje je regulisano kroz tri vrste akata: zakonom, Uredbom o selektivnom postupku napredovanja, Uredbom o bodovanju u smislu karijernog napredovanja.
Sigespol predstavlja jedinstvenu aplikaciju čiji model je preuzet iz Ministarstva odbrane i u upotrebi je od 2002. godine, a do tada su bile u upotrebi različite aplikacije (za plate, za obuku i karijerno napredovanje, za obuke i kurseve): Proces objedinjavanja podataka je trajao 5 godina. U okviru navedene aplikacije postoje podaci koji su svima dostupni ali i strogo poverljivi podaci i za pristup takvim podacima (npr. o nastupanju smrti prilikom obavljanja zadatka, o bolesti zaposlenih i sl.) je potrebno posedovanje posebne lozinke.


 preuzmi