Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

SAP West Balkans je uputio poziv Ministarstvu unutrašnjih poslova i to za: Željka Veselinovića - pomoćnika ministra - načelnika Sektora za materijalno - finansijske poslove, Slobodana Nedeljkovića - pomoćnika ministra - načelnika Sektora za analitiku, telekomunikacione i informacione tehnologije, Katarinu Tomašević - pomoćnika ministra - načelnika Sektora za ljudske resurse, kao i menadžera na projektu Nemanju Miloševića koji će i prisustvovati na SAP

SELECT, VIP skupu SAP evropskih korisnika, koji će se održati u Berlinu u periodu od 14. do 16. novembra 2017. godine.
Poseta SAP SELECT skupu je od velike važnosti samim tim što predstavlja nastavak aktivnosti u sklopu projekta "Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministarstu unutrašnjih poslova Republike Srbije", a u vezi sa uvođenjem softvera za upravljenje ljudskim resursima u MUPu.