Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Priručnik „Policijsko obaveštajni model“ i dokument „Strateška procena javne bezbednosti“, koje je izradilo Ministartvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i koji su prva dokumenta tog tipa urađena u našoj zemlji na osnovu metodologije policijsko – obaveštajnog model, koji primenjuju mnoge zemlje Evropske unije predstavljeni su danas u Beogradu.

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović istakao je da su ova dokumenta rezultat predanog rada Ministarstva na jačanju kapaciteta u borbi protiv kriminala, unapređenju pravnog okvira, razvoja institucija i efikasnijeg i ekonomičnijeg upravljanja policijskim poslovima.

Stefanović se zahvalio Vladi Švedske, švedskoj Agenciji za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), njihovim implementacionim partnerima IMG-u i švedskoj policiji na stručnoj i finasijskoj pomoći i podršci u izradi ova dva dokumenta, ali i reformskim procesima u Ministarstvu unutrašnjih poslova. U pitanju su, kako je rekao, strateški refomski projekti iz oblasti strateškog planiranja, upravljanja ljudskim resursima, upravljanju informacijam, kao i podršci u razvoju informaciono – komunikacionih tehnologija, forenzike, rodne ravnopravnosti i policijsko obaveštajnog modela.

Stefanović je naglasio da su prioriteti Ministarstva efikasno suprostavljanje svim vidovima kriminala, bezbednost građana i odlučan odgovor svakom u pokušaju ugrožavanja stabilnosti naše zemlje. „Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je sveobuhvatne reforme koje treba da osiguraju veću efikasnost policije i veću bezbednost zemlje, što je značajno za bolji investicioni ambijent, a donosi više radnih mesta i bolji život za naše građane“, rekao je Stefanović.

 

image
 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA POM I STRATEŠKE PROCENE JAVNE BEZBEDNOSTI

Beograd 14. septembar 2017.
image
 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA POM I STRATEŠKE PROCENE JAVNE BEZBEDNOSTI

Beograd 14. septembar 2017.
image
 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA POM I STRATEŠKE PROCENE JAVNE BEZBEDNOSTI

Beograd 14. septembar 2017.

 

Govoreći o priručniku „Policijsko obaveštajni model“, Stefanović je naveo da on uvažava iskustva zemalja Evrope i sveta u kojima se uspešno primenjuje, ali i opisuje originalni, srpski model koji je potpuno prilagođen specifičnostima policijskog sistema u Srbiji.

„Da bi smo se efikasno i adekvatno suprostavili kriminalu pored tradicionalnih metoda kriminalističe obrade, neophodno je da delujemo proaktivno, preventivno i da unapred znamo koji će biti sledeći potez koji će ljudi iz krimogenih sredina povući“, istakao je Stefanović.

Prema njegovim rečima, jedan od prioriteta Ministarstva unutrašnjih poslova je približavanje policije građanima, jačanje odnosa poverenja i bolja međusobna komunikacija i saradnja u cilju postizanja većeg stepena bezbednosti i sigurnosti.

Važan korak na tom putu, kako je naveo, predstavlja donošenje Srateške procene javne bezbednosti.

„Strateškim sagledavanjem problematike i dobrim planiranjem efikasnije ćemo realizovati aktivnosti i raspodeliti organizacione, ljudske i materijalne resurse, što će uticati na poboljšanje svih servisa koje pružamo građanima na lokalnom nivou, a pre svega na polju bezbednosti“, rekao je ministra policije.

Ambasador Kraljevine Švedske Jan Lundin istakao je da Švedska ima odličnu saradnju sa srpskom policijom podsetivši da ona traje još od 2002. godine.

„Švedska zna da se ovde dobro radi i zato rado sarađujemo sa vama“, rekao je Lundin. Prema njegovim rečima Strateška procena javne bezbednosti i priručnik za „Policijsko – obaveštajni model“ važni su ne samo za Ministarstvo unutrašnjih poslova već za sve građane Republike Srbije.

„Ova dva dokumenta nastala su kao plod razvojne saradnje između Švedske i Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i odslikavaju bezrezervnu podršku koju Švedska pruža Srbiji 13 godina unazad na njenom putu ka punoj integraciji u Evropsku uniju“, istakao je Lundin.

 

image
 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA POM I STRATEŠKE PROCENE JAVNE BEZBEDNOSTI

Beograd 14. septembar 2017.
image
 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA POM I STRATEŠKE PROCENE JAVNE BEZBEDNOSTI

Beograd 14. septembar 2017.
image
 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA POM I STRATEŠKE PROCENE JAVNE BEZBEDNOSTI

Beograd 14. septembar 2017.

 

Ambasador je naveo da živimo u globalnom svetu u kome su razvijeni prekogranični odnosi i u kome se protok ljudi, dobra i usluga preko granica odvija povećanom brzinom. „Na žalost to doprinosi razvijanju različitih tipova međunarodnog organizovanog kriminala. Povećana potreba da se suočimo sa bezbednosnom pretnjom organizovanog kriminala i terorizmom postoji u Srbiji, kao i u ostalim državama u svetu i zahteva udruživanje snaga i intenzivniju saradnju“, kazao je Lundin.

Rukovodilac programa „Razvoj Ministarstva unutrašnjih poslova 2016 – 2018“ i predstavnik Nacionalne policije Kraljevine Švedske Maks Luteman istakao je da su predstavljena dokumenta rezultat dobre saradnje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, švedske policije i švedske agencije SIDA.

Prema njegovim rečima, u okviru programa razvoja MUP-a obuhvaćeni su starteški razvoj, razvoj forenzike, razvoj rodne agende i policijsko obaveštajni model. „Moderna i demokratska policija znači zaštitu i služenje zajednici i građanima. Jedan od ključnih aspekata za ispunjenje ovog cilj je policijsko obaveštajni model koji doprinosi efikasnijem, odgovornijem i ekonomičnijem delovanju policije“, rekao je Luteman i dodao da je za srpsku policiju ovaj model i uslov za evropske integracije.

 

image
 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA POM I STRATEŠKE PROCENE JAVNE BEZBEDNOSTI

Beograd 14. septembar 2017.
image
 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA POM I STRATEŠKE PROCENE JAVNE BEZBEDNOSTI

Beograd 14. septembar 2017.
image
 

PROMOCIJA PRIRUČNIKA ZA POM I STRATEŠKE PROCENE JAVNE BEZBEDNOSTI

Beograd 14. septembar 2017.

 

On je objasnio da je jedan od osnovnih principa policijsko – obaveštajnog modela otkrivanje, planiranje i sprečavanje kriminala.
Nemanja Milošević, menadžer projekta iz IMG je izjavio ,,Današnja promocija dokumenata Strateške procene javne bezbednosti i Priručnika za policijsko-obaveštajni model koju je organizovalo MUP uz podršku implementacionog partnera IMG predstavlja sinergiju rezultata dva projekta koja su finansirana od strane švedske Vlade, to jest Side, a koje sprovode dva implementaciona partnera - IMG i švedska policija. Policijsko-obaveštajni model je obezbedio metodološki pristup na osnovu kojeg je urađena Strateška procena javne bezbednosti. Ovaj dokument je prvi te vrste koji je izrađen u MUPu, čime je ispunjena i obaveza iz Zakona o policiji ali se i njime srpska policija približila pozitivnim primerima iz razvijenih zemalja EU.

IMG u okviru svojih projektnih aktivnosti je zadužen i za eksternu i internu komunikaciju svih strateških rezultata i dostignuća oba projekta u partnerstvu sa Medija secktorom i mi ćemo nastaviti da pratimo i obaveštavamo internu i eksternu javnost o ovako važnim dokumentima i događajima.“

 


VIDEO


preuzmi