Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Na osnovu zahteva Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje , IMG je kupio server za upravljanje dokumentima kao podršku aktivnosti projekta  2.2.5 - razvoj sistema za upravljanje dokumentima EU.

DMS server je dostavljen u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.