Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Po zahtevu Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje i po hitnom zahtevu Ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, IMG je kupio server i rezervnu kopiju servera u vezi sa borbom protiv organizovanog kriminala i ratnih zločina što je direktno povezano sa Poglavljem 24, kao podrška aktivnosti projekta 2.2.1 - podrška novim poslovnim procesima EU.

Traženi server ratnih zločina dostavljen je u Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.