Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Delegacija od tri člana MUP-a i jednog clana IPT-a posetila je Maltu koja je predsedavala EU od januara do juna 2017. Predstavnici MUP-a posetili su važne institucije (EASO) kako bi raspravljalo o ključnim pitanjima predsedništva.