Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Radionica je organizovana za Sektor za ljudske resurse koji ima indirektnu ulogu u izveštavanju za Poglavlja 23 i 24 (kao i druga relevantna poglavlja).

Kurs su održali konsultanti na projektu  koji su predstavili kratak vodič kroz poglavlja sa fokusom na Poglavlje 24 za EU pregovore i njegov uticaj na reformu ljudskih resursa. Radionica je pružila dragocen uvid u ključne izveštaje, kao i mnoge druge primere i pouke iz susednih zemalja, sada članica EU.