Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Konsultanti su obavili intervjue  sa učesnicima u poslovnim procesima EU u MUP-u 6. i 7. aprila 2016. Glavne aktivnosti bile su analiza poslovnih procesa novog Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje.

Po završetku intervjua konsultanti  su napisali izveštaj sa zaključcima o organizovanom konceptu (Sektor  nema dovoljno osoblja za efikasno obavljanje zadataka, potrebno je jasno definisati opise poslova svake funkcije u MUP-u), poslovnim procesima i osoblju (potrebno je značajno unaprediti osoblje za efikasno obavljanje aktivnosti evropskih integracija, operativne procedure vezane za aktivnosti evropskih integracija u odeljenju i MUP-u, i poboljšati poslovne procese, jasno definisati potrebne odgovornosti), kao i predlogom za tri do šest meseci aktivnosti.