Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Kurs je održan 13. i 14. decembra 2016. godine u Barseloni za predstavnike Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje.

Cilj seminara bio je poboljšanje kapaciteta zaposlenih u Sektoru za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje u oblasti strateškog planiranja, EU integracija i dalje unapređenje Sektora javne bezbednosti, transparentnosti i kontinuirani napori u pristupanju EU.