Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Dana 7. i 8. novembra 2016. 3 predstavnika - MUP-a, Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje i Odeljenja za upravljanje projektima učestvovali su na EIPA kursu u Barseloni.

Na kursu su ponuđena znanja iz oblasti programiranja i implementacije projakata. Kurs je doprineo jašanju kapaciteta MUP-a za kvalitetnije upravljanje projektima.