Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Kurs je održan 1. i 2. decembra. 2016. u Mastrihtu. Tri predstavnika prisutna na kursu bila su iz Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje iz MUP-a.

Na kursu je ponuđen kratak pregled procesa donošenja odluka u sistemu EU, funkcionisanje određenih organa i pronalaženje rešenja u pokušaju pomirenja nacionalnih interesa i interesa EU.