Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Ovo je „Uvodni kurs EU“ na kome su prisustvovala 3 predstavnika MUP-a iz Sektora za evropske integracije, EU poslove i planiranje 14. i 15. aprila i 18.-19. aprila 2016. godine – Mastriht „Evropa na internetu“ i „Rad sa procenom uticaja na nivou EU“.

Ovi kursevi su omogućili intezivni praktični uvod u procenu uticaja u donošenju odluka u EU i sveobuhvatan i strukturiran vodič za širok spektar besplatnih i komercijalnih internet resursa koji se bave evropskim pitanjima. Planirano je da se kroz ove aktivnosti prate dva glavna predmeta koja su realizovana u okviru projekta za određeno osoblje MUP-a – Uvod u EU i pravni kursevi EU.