Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Seminar, u skladu sa sektorskom budžetskom podrškom IBM, održan je 6. i 7. oktobra 2016. godine u nastavnom centru Avala za predstavnike Sektora za međunarodnu saradnju, EU poslove i planiranje, Odeljenje za upravljanje projektima, Ministarstvo finansija – Uprava carina, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, SEIO.

Seminar je održao stručnjak EIPA Volfgang Koet.