Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Nakon radionice održan je inicijalni sastanak članova radne grupe, lokalnih stručnjaka i IPT-a sa nekoliko relevantnih tema o formalizaciji rada na izradi dokumenta i pregledu procesa kako predstavnika MUP-a, tako i lokalnih stručnjaka.

Zaključeno je da će se proces planiranja sastojati od analitičkog dela, izrade strateškog dokumenta na osnovu analize i odgovarajućeg akcionog plana. Ovaj proces se nastavlja tokom 2017. godine.