Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Kao što je navedeno u projektnom dokumentu, MUP je uz podršku Sida-e nabavio softver zasnovan na SAP tehnologiji (modul zapošljavanja i osnovni HR moduli).

Nabavka modula za upravljanje vremenom SAP-a, zajedno sa već nabavljenim modulima, obezbedila bi MUP-u savremeni, fleksibilni, prošireni, integrirani, novi sistem Upravljanja ljudskim resursima koji bi omogućio MUP da efikasno kontroliše sve kadrovske procese na savremen način, dobijajući visok nivo efikasnosti kao i otpor na brojne promene i izazove koji se očekuju u narednom periodu, posebno s obzirom na proces pridruživanja EU. Modul za upravljanje vremenom je nedostajao i kupljen je kroz ovaj projekat.

Modul za upravljanje vremenom implementiran je od septembra 2016. godine i pušten je u rad u poslednjoj nedelji januara 2017. Implementacija modula za upravljanje vremenom je imala nekoliko faza: faza konceptualnog dizajna, uključujući radionice, dostavljanje dokumenta Business Blue print i zatvaranje faze konceptualnog dizajna; Faza realizacije uključujući konfiguraciju i isporuku prototipa rešenja, obuku ključnih korisnika i testiranje jedinica i integracije; i poslednja faza Obuka krajnjih korisnika i Go-live sprovedena u januaru 2017.