Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

IPT i konsultanti su 22. i 23. novembra održali sastanke za utvrđivanje činjenica sa predstavnicima Odeljenja za strateško planiranje i razvoj, Odjeljenja za unutrašnju reviziju, Sekretarijata, Uprave policije, Sektora za vanredne situacije i Regionalnog policijskog okruga Beograd kao najvećeg policijskog okruga.

Na sastanku 24. novembra 2016. godine dogovoreno je da IPT dostavi nekoliko relevantnih dokumenata i procedura MUP-a međunarodnom konsultantu , tako da on može raditi na predlogu uspostavljanja relevantnog modela za službu Generalne inspekcije u MUP-u.