Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

IPT i konsultanti su održali početak sastanka sa Odsekom za strateško upravljanje i planiranje 21. septembra. Prihvatili su se početni koraci. Zadatak konsultanata bio je započeti, izraditi i prezentovati smernice za funkciju monitoringa i istraživanja, kao i istražiti mogućnosti za studijsku posetu Evropskoj komisiji u vezi sa funkcijom M & E.

Stručnjaci su obezbedili Gantov plan aktivnosti unutar ove funkcije. Tokom oktobra, novembra i decembra 2016. godine stručnjaci su imali nekoliko sastanaka sa relevantnim predstavnicima MUP-a (Strateški i razvojni odsek) koji definišu ulogu Odseka za monitoring i evaluaciju, saglasujući se o podeli rada, pripremi Gant grafikona za aktivnosti i rad na metodologiji, nove smernice za funkciju praćenja i evaluacije. Prvi nacrt novih smernica dostavljen je u januaru 2017. godine i završen do aprila 2017. godine.