Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Prva faza ovog zadatka obuhvatila je pregled postojećih "radnih porodica" i "radnih podporodica" sa preporukama i promenama unutar njih.

Ovaj proces je trajao ceo mesec (decembar) i nastavljen je do završetka marta 2017.