Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Na osnovu zahteva Sektora za ljudske resurse, IMG je kupio hardversku opremu kao podršku aktivnostima projekta 1.2.1 - podrška organizacionoj promeni i restrukturiranju uzimajući u obzir da će novi sistematizacioni dokument biti pripremljen u okviru nove arhitekture SAP ERP HCM softvera koja je kupljena kroz aktivnost projekta - 1.2.5 - nabavka IT hardverske i softverske opreme.

Oprema je isporučena Ministarstvu unutrašnjih poslova u dogovorenom periodu.