Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Cilj ove dvodnevne studijske posete Sloveniji bio je razmena informacija i razmena iskustava između dve policijske snage u oblasti upravljanja ljudskim resursima, sa fokusom na modele procene u Ministarstvu i policiji.