Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U skladu sa opštim ciljem projekta poboljšanja razvoja kapaciteta među relevantnim zaposlenima u MUP-u u njihovoj oblasti rada, a posebno u okviru komponenti EU, organizovan je kurs Uvod u EU.

Tenderska procedura za izbor kompanije završena je u aprilu 2017, a izabrana je kompanija SEE Project za izvođenje ovog kursa pred 120 predstavnika MUP-a. Početni sastanak sa kompanijom održan je u maju 2017 godine, predloženi program dogovoren je između predstvanika MUP-a, kompanije SEE i IMG-a. Planirani su sledeći termini kurseva koji će se održati u Beogradu:

6-9 jun 2017, 27-30 jun 2017, 5-8 septembar 2017, 12-15 septembar 2017, 3-6 oktobar 2017.

 

image
 

UVOD U EU KURS

5. - 8. septembra 2017.
image
 

UVOD U EU KURS

5. - 8. septembra 2017.
image
 

UVOD U EU KURS

5. - 8. septembra 2017.

 

Kurs ima za cilj da odabrano osoblje MUP-a direktno ili indirektno uključi u proces harmonizacije i primenu tekovina EU. Prednosti kursa koje su relevantne za učesnike MUP-a su sledeće:

- Razumevanje procesa pregovora o pristupanju EU, a naročito delu koji se odnosi na poglavlja 23 i 24

- Razumevanje šta ovaj proces znači za promenu MUP-a i drugih vladinih struktura kao i uticaj reforme MUP-a

- Razumevanje celokupnog pregovaračkog procesa sa EU i pregovora koji se odražavaju na MUP kako bi se bolje primenile različite pravne tekovine EU u različitim oblastima rada unutar MUP-a

- Razumevanje kako da sprovedu sve aktivnosti iz sopstvene ekspertize

- Razumevanje šta treba uraditi kako bi se ispunile sve obaveze važne za proces pregovaranja o Poglavlju 24

- Razumevanje postojećih organizacionih nedostataka i potencijalnih rizika, kao i sposobnosti da daju predlog za poboljšanje

- Jačanje specifičnih administrativnih kapaciteta za buduće učešće u relevantnim radnim grupama

 

image
 

UVOD U EU KURS

5. - 8. septembra 2017.
image
 

UVOD U EU KURS

5. - 8. septembra 2017.
image
 

UVOD U EU KURS

5. - 8. septembra 2017.
image
 

UVOD U EU KURS

5. - 8. septembra 2017.
image
 

UVOD U EU KURS

5. - 8. septembra 2017.
image
 

UVOD U EU KURS

5. - 8. septembra 2017.