Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Dva petodnevna kursa specijalizovanog policijskog menadžmenta (od osam predviđenih kurseva započetih u martu 2017.) koji će ukupno pohađati 100 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u okviru projekta "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG održan je na Zlatiboru od 28.8.-1.9.2017. i Kopaniku od 4.9.-8.9.2017.

 

image
 

KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA – KOPAONIK

4. - 8. Septembar 2017.
image
 

KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA – KOPAONIK

4. - 8. Septembar 2017.
image
 

KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA – KOPAONIK

4. - 8. Septembar 2017.

 

Cilj kurseva je obuka rukovodilaca srednjeg i visokog nivoa u Direkciji policije i Ministarstvu. Polaznici će se upoznati sa temama liderstva, strateškog menadžmenta, procene rizika, upravljanja promenama i efektivne komunikacije. Planirano je da se do oktobra održi jos dve radionice u Kladovu i Beogradu, a predavači su eksperti Britanske agencije “Egzemplas” za pitanja strateškog menadžmenta.