Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U skladu sa opštim ciljem poboljšanja razvoja kapaciteta među relevantnim zaposlenima u MUP-u, u njihovoj oblasti rada, a posebno u okviru EU komponente, organizovan je kurs Prava EU.

Tenderska procedura za izbor kompanije završena je u novembru 2016 i izabrana je kompanija Euphorum za sprovođenje kurseva za 120 predstavnika MUP-a. Početni sastanak sa kompanijom održan je 19. januara 2017. godine, a predloženi program dogovoren je između predstavnika MUP-a, Euphorum-a i IMG-a. Predloženo je četiri datuma za kurs, kao i jedan dodatni kurs na jesen za oko dvadeset najuspešnijih učesnika. Planirani kursevi:
7-10 februar 2017, 21-24 februar 2017, 25-28 april 2017, 30 maj- 2 jun 2017, i oktobar 2017.

Kurs ima za cilj da odabrano osoblje MUP-a direktno ili indirektno uključi u harmonizaciju i primenu tekovina EU. Prednosti kursa za učesnike MUP-a bile bi sledeće:
Da se podsete pravnog sistema EU
Razumevanje pokretačkih snaga razvoja pravnih tekovina EU u sektoru JHA
Primena tehnika usklađivanja zakona
Utvrđivanje trenutnog razvoja u oblasti kontrole granica EU i Šengen sporazuma
Utvrđivanje trenutnog razvoja u oblasti azila i migracija
Utvrđivanje trenutnog razvoja u oblasti policijske saradnje i borbe protiv organizovanog kriminala