Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U julu 2017. izvršena je nabavka i dostavljena je IT oprema Ministarstvu unutrašnjih poslova i to: Sektoru za međunarodnu saradnju, evropske poslove i planiranje za potrebe rada pregovaračke grupe za Poglavlje 24 i Direkciji policije za potrebe izrade strateških dokumenata.

 

image
 

ISPORUKA IT OPREME ZA MUP

20. Jul 2017.
image
 

ISPORUKA IT OPREME ZA MUP

20. Jul 2017.
image
 

ISPORUKA IT OPREME ZA MUP

20. Jul 2017.
image
 

ISPORUKA IT OPREME ZA MUP

20. Jul 2017.
image
 

ISPORUKA IT OPREME ZA MUP

20. Jul 2017.
image
 

ISPORUKA IT OPREME ZA MUP

20. Jul 2017.
image
 

ISPORUKA IT OPREME ZA MUP

20. Jul 2017.
image
 

ISPORUKA IT OPREME ZA MUP

20. Jul 2017.
image
 

ISPORUKA IT OPREME ZA MUP

20. Jul 2017.