Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Beograd, 27.oktobar 2017. – U Beogradu je održan petodnevni kurs specijalizovanog policijskog menadžmenta za predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u okviru projekta "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG.

 

image
 

KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA ZA PREDSTAVNIKE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

27. oktobar 2017.
image
 

KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA ZA PREDSTAVNIKE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

27. oktobar 2017.
image
 

KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA ZA PREDSTAVNIKE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

27. oktobar 2017.

 

Ovaj kurs je deo serije specijalizovanih kurseva je obuka rukovodilaca srednjeg i visokog nivoa u Direkciji policije i Ministarstvu. U okviru petodnevnog kursa polaznici su se upoznali sa temama liderstva, strateškog menadžmenta, procene rizika, upravljanja promenama i efektivne komunikacije. Predavači na kursu su renomirani eksperti Britanske agencije “Egzemplas” za pitanja strateškog menadžmenta.

 

image
 

KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA ZA PREDSTAVNIKE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

27. oktobar 2017.
image
 

KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA ZA PREDSTAVNIKE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

27. oktobar 2017.
image
 

KURS POLICIJSKOG MENADŽMENTA ZA PREDSTAVNIKE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

27. oktobar 2017.

 

Predavanja su držali bivši inspektor u operativnom odeljenju kriminalističko-obaveštajnog sektora, New Scotland Yard Dr Nik Ozborn, koji je konsultanti ekspert za razvoj i realizaciju projekata na polju rukovođenja i upravljanja, donošenja odluka i planiranja i bivši načelnik odeljenja londonske policije zadužen za komandu specijalizovanim operativnim policijskim jedinicama za severoistočni London i ekspert za obuke na temu liderstva i strateškog razvoja veština Derek Drajver.