Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Peti kurs ,,Opšti menadžment" održan je od 16. do 19. oktobra u Nišu. 

Svrha obuke opšti menadžment je da se učesnici upoznaju sa stalnim promenama i načinom na koji one utiču na njihovo radno okruženje i njihovo lično rukovodilačko iskustvo. Kurs daje ključne trendove i koncepte učesnicima na način koji podstiče njihovu želju za boljim poznavanjem teme i koji im omogućava da u svom radnom okruženju primene neke od predstavljenih pristupa.

Kurs opšteg menadžmenta sprovodi Institut Perspective - SOFRECO, sa sedistem u Francuskoj. Svaki kurs opsteg menadzmenta u okviru projeketa pohađa po 25 srednjih i viših rukovodilaca MUPa predstavnika Direkcije policije i MUPa i policijskih uprava.

 

Predavači:

Patris Dufur je ekspert iz Francuske. Nakon 25 godina iskustva u Svetskoj banci (kao rukovodilac odeljenja i viši savetnik), sarađivao je sa različitim vladama i preduzećima ekonomija u razvoju i tranziciji – uglavnom u Africi i centralnoj Evropi – a onda postao nezavisni konsultant i predavač posvećen razvoju kapaciteta u oblasti uprave javnog sektora, razvoja privatnog sektora, menadžmenta, rukovođenja i upravljanja projektima.

 

image
 

KURS "OPŠTI MENADŽMENT"

16. - 19. oktobar 2017.
image
 

KURS "OPŠTI MENADŽMENT"

16. - 19. oktobar 2017.
image
 

KURS "OPŠTI MENADŽMENT"

16. - 19. oktobar 2017.

 

Dinka Krčelić je hrvatski ekspert sa velikim iskustvom u oblasti javne uprave i držanja seminara usmerenih na opšti menadžment, upravljanje ljudskim resursima, ''meke veštine'' i EU integracije (iz perspektive zemlje koja je prošla proces pristupanja Evropskoj uniji). Tokom proteklih 17 godina, učestvovala je u uspostavljanju sistema obuka za državne službenike, a držala je i seminare i pružala stručne savete različitim institucijama (npr. Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova u Hrvatskoj, Ministarstvu ekonomije, Centralnoj agenciji za finansiranje i ugovaranje, Fakultetu za državnu upravu i administraciju, kao i različitim privatnim kompanijama).

 

image
 

KURS "OPŠTI MENADŽMENT"

16. - 19. oktobar 2017.
image
 

KURS "OPŠTI MENADŽMENT"

16. - 19. oktobar 2017.
image
 

KURS "OPŠTI MENADŽMENT"

16. - 19. oktobar 2017.

 

Aleksander Krebl slovenački ekspert sa širokim iskustvom na projektima Evropske unije kao što je npr. Dalja institucionalizacija i jačanje kapaciteta policijske službe u oblasti upravljanja granicama, rada policije u zajednici i borbe protiv organizovanog kriminala. Ima 17 godina iskustva rada u slovenačkoj policiji.

Robert Kos gostujući govornik iz Slovenije, u ovom momentu se nalazi na poziciji direktora Kancelarije za organizaciju i personal Ministarstva unutrašnjih poslova. Poseduje 17 godina iskustva u upravljanju ljudskim resursima u slovenačkoj policiji i Minsitarstvu unutrašnjih poslova.

 

image
 

KURS "OPŠTI MENADŽMENT"

16. - 19. oktobar 2017.
image
 

KURS "OPŠTI MENADŽMENT"

16. - 19. oktobar 2017.
image
 

KURS "OPŠTI MENADŽMENT"

16. - 19. oktobar 2017.