Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Uvođenje SAP aplikacije kao savremenog softvera za brže i kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima u MUPu je započeto u okviru IT projekta "Podrška strateškom razvoju IT sistema u sklopu Ministartsva unutrašnjih poslova Republike Srbije" koji je takođe finansirala Vlada Kraljevine Švedske, a implementirao tim International Management Group.

Ova aktivnost je u velikoj meri dalje podržana kroz projekat "Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministartsvu unutrašnjih poslova Republike Srbije" koji se trenutno sprovodi u MUP-u.

 

image
 

SAP FORUM

Beograd - 17. oktobar 2017.
image
 

SAP FORUM

Beograd - 17. oktobar 2017.
image
 

SAP FORUM

Beograd - 17. oktobar 2017.

 

U okviru reforme funkcije sektora ljudskih resursa kao dela sveukupne reforme MUP-a SAP je pomogao da se pređe sa adminsitrativnog načina poslovanja na objedinjavanje i maksimalno korišćenje svih funkcija ljudskih resursa u cilju efikasnog opsluživanja ovog složenog sistema sa velikim brojem zaposlenih. Prethodni sitem je koristio jedinstvenu kadrovsku evidenciju koja je bila u sastavu celokupnog IT Sistema Ministarstva. SAP sistem sadrži module koji su u CORE HR sistemu implementirani pa je sada omogućeno da se brzo i efikasno izađe u susret svim zahtevima organizacije i u potpunosti promene i modernizuju poslovne procedure.

 

image
 

SAP FORUM

Beograd - 17. oktobar 2017.
image
 

SAP FORUM

Beograd - 17. oktobar 2017.
image
 

SAP FORUM

Beograd - 17. oktobar 2017.

 

Na nedavno održanom skupu SAP forum u Beogradu je Gordana Vuković, pomoćnik načelnika sektora ljudskih resursa predstavila primenu ovog softvera i njegove benefite za efikasnije obavljanje funkcija ljudskih resursa i time celokupnog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova.

 


VIDEO