Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Poslednje nedelje novembra, državni sekretar Biljana Popović Ivković sa još četiri saradnice Odeljenja za medije i komunikacije boravile su u studijskoj poseti u Beču, gde su se upoznale i razmenile iskustva sa kolegama iz austrijskog Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova.

Ovaj petodnevni boravak u Beču i susrete sa kolegama, predstavnicima srpskog MUP-a omogućeno je kroz program ,, Podrška razvoju kapaciteta strateškog upravljanja i EU integracija u MUP-u Republike Srbije” koji sprovodi IMG, a finansira Sida.

Iskustva su razmenili sa radnicima MUP-a Austrije koji sarađuju sa medijima, portparolom i zaduženima za praćenje i rad na društvenim mrežama. Takođe, predstavnici MUP-a iz Srbije upoznali su i rukovodioca Grupe za bezbednosnu politiku, međunarodne odnose, EU i odnose sa javnošću.

Ovo je bila prilika da se upoznaju i sa radom bečke policije. Kolege su im predstavile organizaciju kao i kako pojedinačno funkcionišu organizacione jedinice u gradskoj policiji. Od saradnje sa medijima, pa do prikaza rada specijalnih jedinica tzv. WEGA.

Opšti utisak je da su ovakve posete korisna prilika za zaposlene u Odeljenju za medije i komunikaciju da direktno vide kako isti posao rade njihove kolege u drugim zemljama i, prenoseći nova saznanja doprineli unapređenju rada i približavanju evropskim standardima.