Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U Beogradu je od 21.-23.marta u hotelu Falkensteiner održan trodnevni Program obuke trenera u okviru projekta "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG.

Cilj ovog kursa je da pruži višim policijskim rukovodiocima ključna strateška znanja, razumevanje i sposobnost da efikasno upravljaju, vode organizacione i operativne promene, te da povećaju kapacitet Direkcije policije i Ministarstva unutrašnjih poslova za pružanje usluga.

Zahvaljujući ovom kursu polaznici će dobiti vredne veštine i znanja koja će moći da primene u praksi. Između ostalog, kurs ih osposobljava da opišu alternativne proaktivne stilove upravljanja i ponašanja koji su efikasni u policijskom okruženju, da efikasno komuniciraju sa podređenima, kolegama i starešinama u okviru policijske službe, Direkcije policije i Ministarstva unutrašnjih poslova i da pokažu sposobnost efikasnog odlučivanja i rešavanja problema.

 

ssu3
 

PROGRAM OBUKE TRENERA

21-23. Mart 2018.
ssu3
 

PROGRAM OBUKE TRENERA

21-23. Mart 2018.
ssu3
 

PROGRAM OBUKE TRENERA

21-23. Mart 2018.

 

Predavač na kursu bio je Džejms Livold, iskusan trener, konsultant i mentor iz Britanske agencije “Egzemplas” za pitanja strateškog menadžmenta. Livold ima bogato radno iskustvo u privatnom i javnom sektoru na liderskim i rukovodećim pozicijama, a predavao je i sastavljao materijale za prethodne projekte Strateškog upravljanja MUP i Strateškog upravljanja kadrovima.