Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U Beogradu je 14. aprila 2018. u hotelu Falkenštajner održan treći ciklus Kursa o upravljanju promenama i razvoju liderstva na izvršnom nivou za visoke rukovodioce iz organizacije Ministarstva untrašnjih poslova. Cilj ovog kursa je da se pokaže značaj komplikovanih problema i da se shvati razlika između kritičnih i manje problematičnih situacija i koji liderski stil treba primeniti za koju vrstu situacije. Do sada su kroz prethodne cikluse obrađene teme Strateškog liderstva, tipovi liderstva, kao i proces upravljanja promenama i njegova implementacija.

Tema ovog, trećeg ciklusa obuke je bila ,,Komplikovani problemi, sistemsko razmišljanje i sistemsko liderstvo”. Cilj kursa bio je da polaznici obuke shvate koji liderski stil treba primeniti u odnosu na datu problematičnu situaciju. Kroz predavanja i praktičan rad u grupama obuhvaćene su teme tipologije problema i stilova odlučivanja, uticaja kulture (Krivična kultura - Pravedna kultura), a posebno organizacione kulture.

 

ssu3
 

KURS O UPRAVLJANJU PROMENAMA I RAZVOJU LIDERSTVA NA IZVRŠNOM NIVOU – TREĆA OBUKA

April 14 2018

ssu3
 

KURS O UPRAVLJANJU PROMENAMA I RAZVOJU LIDERSTVA NA IZVRŠNOM NIVOU – TREĆA OBUKA

April 14 2018

ssu3
 

KURS O UPRAVLJANJU PROMENAMA I RAZVOJU LIDERSTVA NA IZVRŠNOM NIVOU – TREĆA OBUKA

April 14 2018

 

Glavni trener i gostujući predavač je Keith Grint iz Velike Britanije.  Professor Grint je autor mnogih knjiga koje su u upotrebi u mnogim vodećim Univerzitetima kao što su: Umetnost Lideršipa; Lideršip, Menadžment i upravljanje, i upravljanje ,, Lideršip mogućnosti i ograničenja. Keith Grint je priznati svetski ekspert, predaje na Warwick Univerzitetu, jednom od vodećih Univerziteta za biznis i menadžment. Vodio je katedre na Cranfield Univerzitetu i Lancaster Univerzitetu i bio direktor Lancaster Lideršip Centra. Bio je dvanaest godina Direktor istraživanja na Oxford Univerzitetu i Saïd Biznis Univerzitetu u Parizu. Radio je i na Templetom Uiniverzitetu. Član je Engleske akademije nauka i društvenih nauka. Bio je i gostujući profesor na Leiden Univerzitetu, Windsor Lideršip Centru i Univerzitetu Sufolk.

 

ssu3
 
 

KURS O UPRAVLJANJU PROMENAMA I RAZVOJU LIDERSTVA NA IZVRŠNOM NIVOU – TREĆA OBUKA

April 14 2018
ssu3
 
 

KURS O UPRAVLJANJU PROMENAMA I RAZVOJU LIDERSTVA NA IZVRŠNOM NIVOU – TREĆA OBUKA

April 14 2018
ssu3
 
 

KURS O UPRAVLJANJU PROMENAMA I RAZVOJU LIDERSTVA NA IZVRŠNOM NIVOU – TREĆA OBUKA

April 14 2018

 

Ko-trener na kursu je Clare Holt iz Velike Britanije. Clare Holt je doktorirala na Warwick Univerzitetu. Studirala je i diplomirala i na Bournemouth i Aston Univerzitetu. Radila je i u razvoju sistema profesionalnih obuka Engleske policije. Takođe je radila na Policijskom koledžu u Engleskoj u Škotskoj i na kraljevskom koledžu. Predavala je na Kembridž Univerzitetu, na Oxordu, Saïd Biznis Univerzitetu u Parizu i na Univezitetu Warwick.