Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije je 18. maja 2018. u hotelu Holliday Inn predstavilo javnosti predlog Strategije razvoja MUP –a od 2018. do 2023. godine.

Prezentaciji su prisutvovali predstavnici ostalih ministarstava Vlade Srbije: Ministarstva odbrane, finansija i pravde, prosvete, rada i socijalnih pitanja, zatim predstavnici nevladinog sektora, Fakulteta za bezbednost, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta organizacionih nauka, Instituta za kriminološka istraživanja, Kriminalističko-policijske akademije i drugi. Tokom diskusije oni su imali priliku da direktno postave pitanja i razgovaraju sa brojnim prisutnim predstavnicima različitih organizacioih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova koji su, svako iz svog segmenta rada odgovarali na pitanja i komentarisali predlog strategije petogodišnjeg razvoja MUP-a.

 

katarina tomasevic1
 

PREZENTACIJA PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA 2018. - 2023.

Maj 18 2018

marko mihic
 

PREZENTACIJA PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA 2018. - 2023.

Maj 18 2018

strategija mup4
 

PREZENTACIJA PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA 2018. - 2023.

Maj 18 2018

 

Otvarajući prezentaciju, Katarina Tomašević, savetnik i šef kabineta Ministra unutrašnjih poslova je izjavila da je strategija u skladu sa kontinuitetom reformskih aktivnosti u celoj zemlji, a sa ciljem usklađivanja sa standardima evropskih zemalja.
,,Osnovu strategije predstavljaju načela definisana Zakonom o policiji koji je usvojen 2016. godine. Strategija koja se danas prezentuje rezultat je rada radne grupe Ministarstva koje predvodi Sektor za međunarodne odnose i evropske poslove i planiranje, a uključuje sve relevantne sektore u Ministarstvu unutrašnjih poslova i podršku konsultanata angažovanih kroz program ,,Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije" koji sprovodi implementacioni partner IMG uz finansijsku pomoć Kraljevine Švedske. Izradi strategije je prethodila analiza rezultata sprovođenja prethodne strategije, sveobuhvatna strateška analiza normativnih okvira, okruženja i postojećeg stanja, kao i procena potreba MUP-a i građana u narednom periodu“ – izjavila je Katarina Tomašević.

Ola Anderson, savetnik u ambasadi kraljevine Švedske je istakao odlučnost pružanja kontinuirane podrške reformskom procesu u MUP-u Republike Srbije za koji je švedska razvojna agencija od 2004. godine donirala preko 23 miliona evra i naglasio zadovoljstvo napretkom sistema Ministarstva unutrašnjih poslova u unapređenju i modernizaciji procesa rada.
Strategija razvoja MUP- a definiše strateške oblasti Ministarstva u narednom periodu pa su tako prioriteti i ciljevi Ministarstva unutrašnjih poslova grupisani u okviru tri strateške oblasti: bezbednost, razvoj insitucionalnih kapaciteta i saradnje i servis građana.
 
 

 

strategijamup 3
 
 

PREZENTACIJA PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA 2018. - 2023.

Maj 18 2018
startegijamup 2
 
 

PREZENTACIJA PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA 2018. - 2023.

Maj 18 2018
strategijamup 1
 
 

PREZENTACIJA PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNjIH POSLOVA 2018. - 2023.

Maj 18 2018

 

Kao ključni ciljevi su definisani unapređenje javne bezbednosti, povećana spremnost za reagovanje u vanrednim stuacijama, unapređenje usluga koje Ministarstvo unutrašnjih poslova pruža građanima, kao i razvoj e usluga, istaknuto je na prezentaciji.
 
Nakon usvajanja ovog strateškog dokumenta sledi definisanje akcionog plana, a zatim sama realizacija i praćenje sprovođenja petogodišnje Strategije.