Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U Beogradu je u okviru projekta  "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG od 7. do 10. maja održan četvorordnevni kurs ,,Charted Management Institute“.

Ovaj kurs predstavlja peti stepen kvalifikacija u oblasti liderstva i menadžmenta, a koncipiran je radi razvijanja veština menadžera. Cilj je razvijanje ličnih sposobnosti upravljanja (menadžmenta), efikasno korišćenje informacija kod odlučivanja u operativnim poslovima i razvoj veštine upravljanja ljudima.

 

CMI kurs1
 

KURS ,,PETI STEPEN KVALIFIKACIJA U OBLASTI LIDERSTVA I MENADŽMENTA"

7. - 10. maj 2018.
CMI kurs3
 

KURS ,,PETI STEPEN KVALIFIKACIJA U OBLASTI LIDERSTVA I MENADŽMENTA"

7. - 10. maj 2018.
CMI kurs4
 

KURS ,,PETI STEPEN KVALIFIKACIJA U OBLASTI LIDERSTVA I MENADŽMENTA"

7. - 10. maj 2018.

 


Kurs je vodio iskusni predavač Džejms Livold koji je kvalifikovani ocenjivač i interni verifikator koji je radio sa Charted Management Institute i Institutom za liderstvo i upravljanje iz UK, kao i sa Beogradskim univerzitetom na programima CMI. Gospodin Livold je osmislio i održao značajan broj programa za Ministarstvo unutrašnjih poslova od 2012. do danas.
On je diplomirani novinar i predavač, iskusni pisac materijala za obuku i bivši rukovodilac desetočlane grupe i vlasnik/direktor firme poslednjih 5 godina. Radio je sa privatnim i javnim sektorom, od multinacionalnih firmi do sektora MSP.