Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U Vrdniku su 11. i 12. maja 2018. održani četvrti i peti ciklus Kursa o upravljanju promenama i razvoju liderstva na izvršnom nivou za visoke rukovodioce iz organizacije Ministarstva untrašnjih poslova.Ovaj kurs se održava u okviru projekta "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG.

Trening sprovode predavači firme Europa nova iz Francuske. 
 
Teme četvrtog i petog ciklusa su bile „Posvećenost zaposlenih i komunikacija u organizacijama” i Strateško upravljanje i upravljanje učinkom.
 
Cilj kursa 11. maja je bio da istraži pojam ʺposvećenosti zaposlenihʺ kako bi se razumeli različiti pristupi u ovoj oblasti. Polazna osnova je veza između posvećenosti zaposlenih i performansi (učinka) organizacije. Cilj ovog kursa/obuke je da se pokaže značaj posvećenosti zaposlenih i komunikacije u organizacijama, kao i povezanost sa upravljanjem učinkom. Polaznici su bili u prilici da izvrše analizu zainteresovanih strana – stejkholdera, a zatim odrede odgovarajuće kanale komunikacije i poruke koje će biti korišćene. Svrha ovog treninga je razumevanje pojma ʺposvećenostiʺ zaposlenih, kao i razumevanje mogućih opcija za komuniciranje sa zaposlenima. Istražene su i odgovarajuće poruke i kanali koju mogu biti korišćeni u internoj komunikaciji.
 
Glavni trener ovog ciklusa je bio Charles - Henri Besseyre des Horts (Francuska), profesor menadžmenta i upravljanja ljudskim resursima na prestižnom fakultetu za bizniz HEC u Parizu (osnovan 1881. godine, ovaj fakultet je broj 1 business school po medjunarodnoj rang listi na svetu za 2017. godinu). Takođe je predsednik AGHR (Francuska asocijacija za upravljanje ljudskim resursima) kao i FNEGE (Francuska fondacija za edukaciju iz oblasti menadžmenta) i senior savetnik Adecco Grupe.
Radio je i kao profesor za oblast „Ljudski resursi i upravljanje učinkomʺ i bio direktor Executive Master programa „Strateški menadžment i ljudski resursi“. Takođe, Charles-Henri Besseyre des Horts je radio kao konsultant u Francuskoj i u svetu (u Evropi, na Bliskom Istoku, u severnoj i zapadnoj Africi, u Aziji) za mnoge kompanije: Nestlé, ABN, Amro, Oracle, PeopleSoft, France Telecom, Schneider Electric, Société Générale, Lafarge. Charles-Henri Besseyre des Horts je doktorirao na fakultetu za menadžment i upravljanje organizacijama u Aix en Provence (Francuska),a takođe je doktorirao na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu.
 
Ko-trener i gostujući predavač je bila Maxine Redhall (Engleska). Maxine Redhall je član CIPD-a (Chartered Member of CIPD) . Radila je kao direktor ljudskih resursa Policije Južni Jorkšir. Takođe, bila je director razvoja ljudskih resursa i direktor razvoja performansi Policije Južni Jorkšir. Radila je i u upravljanju ljudskim resursima policije Derbyshire. Maxine ima i veliko iskustvo u oblasti posvećenosti zaposlenih i komunikacije u organizacijama u javnom sektoru, kao i u privatnom sektoru.

 

vrdnik5
 

ZAVRŠNI CIKLUS KURSA O UPRAVLJANJU PROMENAMA I RAZVOJU LIDERSTVA

11.- 12. maj 2018.
vrdnik6
 

ZAVRŠNI CIKLUS KURSA O UPRAVLJANJU PROMENAMA I RAZVOJU LIDERSTVA

11.- 12. maj 2018.
vrdnik2
 

ZAVRŠNI CIKLUS KURSA O UPRAVLJANJU PROMENAMA I RAZVOJU LIDERSTVA

11.- 12. maj 2018.

 

Tema kursa koji je održan 12. maja je bila  ,,Strateško upravljanje i upravljanje učinkom”

Cilj ovog kursa je bio da se analizaraju savremeni pristupi u pripremi organizacionih strategija. Cilj je, takođe bio, da se shvati kako su povezani upravljanje učinkom u organizacijama sa upravljanjem ljudskim resursima, kao i povezanost između strategija i performansi.

Glavni trener  je bio Michael Bourne (Engleska), profesor na Cranfield Univerzitetu. Doktorirao je na Kembridžu 2001. godine. i radio je na dizajnu i implementaciji sistema merenja performansi. Poslednjih petnaest godina, radio je za mnoge kompanije u podršci top menadžmentu u procesima dizajniranja strategija za upravljanje učinkom.
Michael Bourne je licenciran kao Chartered Management Accountant i Chartered Engineer. Autor je preko 100 publikacija i brojnih knjiga, kao npr: Handbook of Corporate Performance Management, Balanced Scorecard, Instant Manager and Successful Change Management in a Week. Njegova istraživanja vezana su za oblast merenja performansi i povezanost sa strateškim menadžmentom, kao i kontrolnim sistemima. Michael Bourne je predsednik međunarodne organizacije Performance Management Association (PMA).

Gostujući predavač  je bio Denis Simonneau (Francuska) - Direktor u L’Oréal Paris, bivši direktor u ENGIE Group (prethodnoGDF Suez), Predsednik EuropaNova. Denis Simmonneau bio je savetnik bivšeg ministra za evropska pitanja (u Francuskoj) Michel Barnier-a, savetnik delegacije Francuske pri EU. Denis Simmonneau je profesor u ENA (Ecole Nationale d’Administration - Francuska nacionalna akademija za državnu upravu). Takođe, radio je i u diplomatiji. Denis Simmoneau je dobitnik više priznanja Francuske, među kojima i Chevalier de l'Ordre du Mérite and Légion d’Honneur (legija časti).

Osim toga, još jedan gostujući predavač upotpunio je sadržaj ove obuke: David Fajolles (Francuska) - profesor na Sciences Po Paris. Diplomirao je na prestižnom fakultetu ENS (Ecole normale supérieure) u Parizu, kao i na EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parié), na Princeton Univerzitetu (SAD, Procter Fellowship) i na Univerzitetu Rio de Janeiru (Brazil). David je radio u više kabineta francuske vlade (Evropska pitanja, Ministarstvo kulture i komunikacije), kao i u Evropskoj službi za spoljne poslove (External Action Service EU). David je bio i savetnik premijera Francuske.