Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Nakon obuka koje su na temu evropskih integracija sprovedene u okviru projekta  „Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i evropskih integracija u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“ tokom 2017. godine, IMG u saradnji sa MUP-om nastavlja sa daljnjim unapređenjem kapaciteta vezano za proces evropskih integracija te organizuje obuku Uvod u EU - napredni nivo.

Obuke su namenjene predstavnicima MUP-a koji su imenovani za poslove od ključnog značaja za proces evropskih integracija MUP-a i Vlade Republike Srbije u celini. Nove obuke će obuhvatiti sledeće teme:
-uredbe EU koje se odnose na zaštitu podataka
-direktiva o upravljanju putnicima
-migracije
-uticaj novog strateškog okvira EU - evropska agenda o migracijama, evropska agenda bezbednosti, evropska politika povratka migranata
-analiza novih dokumenata EU vezanih za pristupni proces RS i poglavlje 24
-osnovi pregovaranja i lobiranja u EU, modaliteti i mogućnosti trećih država kao i mogućnosti država članica

 

dec2
 

KURS UVOD U EU - NAPREDNI NIVO
6. decembar 2018

dec1
 

KURS UVOD U EU - NAPREDNI NIVO
6. decembar 2018

dec3
 

KURS UVOD U EU - NAPREDNI NIVO

 

6. deceembar 2018.

 

Planirane su četiri obuke za oko 120 polaznika u periodu:
18.09. - 20.09.2018
09.10. - 11.10.2018.
14.11. - 16.11.2018.
04.12. - 06.12.2018.