Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U periodu od 21. do 23. novembra 2018. godine organizovana je i realizovana studijska poseta Ministarstvu unutrašnjih poslova Češke Republike u Pragu.

Ovo studijsko putovanje u Ministarstvo unutrašnjih poslova Češke Republike u Pragu organizovano je u saradnji sa IMG, u okviru projekta Podrška strateškom upravljanju i razvoju kapaciteta za EU integracije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (proširenje projekta - Stvaranje uslova za uvođenje rukovodstva u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije) za relevantne predstavnike Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i fokusirala se na sledeće teme:
- SAP model
- model razvoja karijere
- sistem procene
- strategija ljudskih resursa.
 
Ove teme su predstavili relevantni predstavnici češkog Ministarstva unutrašnjih poslova koji su sa svojim srpskim kolegama podelili svoje najbolje prakse i iskustva.

 

prag3
 
 

STUDIJSKA POSETA PRAGU


Novembar 2019.

prag4
 
 

STUDIJSKA POSETA PRAGU


Novembar 2019.

prag5
 

STUDIJSKA POSETA PRAGU

 

Novembar 2019.