Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U Beogradu je 10.oktobra 2019. godine održana konferencija pod nazivom „Efekti reforme upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije” pod sloganom ,,Mi brinemo o ljudima koji brinu o bezbednosti građana“.

Konferenciju je otvorio potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova dr Nebojša Stefanović i izjavio da su poslednje četiri godine bile godine najznačajnijih reformi u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

„Hteli smo da pokažemo da se o zaposlenima ne brine samo kroz nabavku uniformi, vozila, novog naoružanja i povećanjem plata, već i kroz brigu o njihovom razvoju“, poručio je Stefanović. Prema njegovim rečima, sistem karijernog napredovanja omogućio je svim zaposlenima da se dodatno obrazuju i školuju i da napreduju u skladu sa svojim zaslugama i rezultatima. „I upravo zahvaljujući činjenici da su najbolji na najodgovornijim pozicijama poboljšani su rezultati, povećano poverenje građana i ojačan rad policije i njena efikasnost“, rekao je Stefanović.

Ministar je istakao da se kvalitet vidi i kroz kandidate na Кriminalističko-policijskom univerzitetu i Centru za osnovnu policijsku obuku.
„Danas imamo kandidate koji se takmiče, jer žele da rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova“, rekao je Stefanović i dodao da je u prethodne četiri godine radni odnos u Ministarstvu zasnovalo oko 3.000 novih policajaca i vatrogasaca, tačnije diplomaca КPU i polaznika COPO i obuke za vatrogasce.

Ministar je najavio da će već sutra, 11.oktobra u redove MUP–a stupiti još 677 novih policajaca koji su završili COPO i dodao da je posebno ponosan na činjenicu da je Ministarstvo u ovoj godini zaposlilo i oko 180 članova porodica i dece poginulih i teško ranjenih kolega koji su se borili za Srbiju.
„Time smo hteli da pokažemo koliko poštujemo sve one ljude koji su ratovali za ovu zemlju, borili se protiv terorizma i kriminala, čija je hrabrost bila ogromna i koji su žrtvovali sopstveni život za odbranu Srbije“, istakao je Stefanović.

Ministar se zahvalio Кraljevini Švedskoj koja je pomogla da se reforme ljudskih resursa u MUP-u sprovedu, kao i svim zaposlenima u Sektoru za ljudske resurse koji su taj veliki posao odradili.

Pomoćnik ministra i načelnik Sektora za ljudske resurse Кatarina Tomašević istakla je da se Sektor za ljudske resurse, od 2015. godine kada je formiran, trudio da se iz administrativne i kadrovske službe transformiše u moderan sistem upravljanja ljudskim resursima. Govoreći o rezultatima Sektora tokom četiri godine postojanja, Tomašević je istakla da je po prvi put na javnom konkursu izabran direktor policije, a nakon toga i na brojnim internim konkursima izabrani su načelnici policijskih uprava.

„Nastojali smo da prepoznamo i osmislimo najbolji model napredovanja koji će omogućiti karijerni razvoj policijskih službenika“, istakla je Tomašević i dodala da je, takođe, uveden nov model ocenjivanja i izrađen Кatalog sa opisima radnih mesta za policijske službenike. Uvedene su, kako je rekla, i kategorije državnih službenika i nameštenika sa opisima poslova, a izvršena je i kategorizacija organizacionih jedinica Ministarstva.

„Na osnovu objektivnih kriterijuma baziranih na opisima poslova i zadacima radnog mesta sprovedena je reforma plata“, rekla je Tomašević i dodala da je uveden i psiho-test u proces selekcije, koji je u potpunosti automatizovan i isključuje mogućnost bilo kakvog uticaja.

Tomašević se zahvalila Кraljevini Švedskoj na nesebičnoj pomoći u reformskim procesima i dodala da je za uspeh reformi od izuzetnog značaja podrška koju je Sektoru za ljudske resurse pružao ministar Stefanović.

 

 

konf sljr2
 

KONFERENCIJA O EFEKTIMA REFORME UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP

10. oktobar 2019.

konf sljr3
 

KONFERENCIJA O EFEKTIMA REFORME UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP

10. oktobar 2019.
konf sljr4
 

KONFERENCIJA O EFEKTIMA REFORME UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP

10. oktobar 2019.

 

Savetnik u ambasadi Кraljevine Švedske Ola Anderson istakao je da Švedska snažno podržava Srbiju u procesu EU integracija i od 2004. godine pruža podršku za različite programe što zajedno sa podrškom Ministarstvu unutrašnjih poslova čini 25 miliona eura, a u  oblasti menadžmenta ljudskih resursa u MUP-u pruža podršku od 2012.godine u iznosu od oko 3,5 miliona eura.

„Jedna od glavnih stvari u reformi Ministarstva unutrašnjih poslova bilo je unapređenje organizacione efikasnosti MUP-a, što je na jedan integrisani  način rađeno kroz pružanje podrške za dva ključna koncepta upravljanja – upravljanje sredstvima i strateško planiranje“, rekao je Anderson.
Prema njegovim rečima, podignuti su kapaciteti za upravljanje i uvođenje novih koncepata, što je rezultiralo dobrom strategijom razvoja zaposlenih i to je pionirski rad u državnoj upravi u Srbiji, jer se postavlja temelj za karijerno napredovanje.
On je naveo da je Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom pogledu uzor drugim institucijama i dodao da su sprovedene reforme izuzetno značajne za ispunjavanje kriterijuma na putu Srbije ka Evropskoj uniji.
„Vizija Ministarstva da se transformiše u modernu, odgovornu i efikasnu policiju koja garantuje bezbednost i koja je u službi građana, doprinosi razvoju i evropskim integracijama“, naveo je Anderson.   

Tim lider implementacione agencije IMG Hans Ulens objasnio je da su od 2014. godine  sprovedena dva projekta: ,,Podrška strateškom razvoju sistema za informacione tehnologije” koji je završen, kao i projekat Podrška razvojnim kapacitetima strateškog upravljanja i EU integracija u MUP RS”, koji bi trebalo da se završi sredinom 2020. godine.
„Cilj ovih projekata je da se unaprede reforme unutar Ministarstva unutrašnjih poslova“, rekao je Ulens i istakao da bi reformski procesi u MUP-u mogli da posluže kao model drugim ministarstvima u Srbiji, ali i drugim zemljama regiona.

 

konf sljr5
 

KONFERENCIJA O EFEKTIMA REFORME UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP

10. oktobar 2019.
konf sljr6
 

KONFERENCIJA O EFEKTIMA REFORME UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP

10. oktobar 2019.
konf sljr7
 

KONFERENCIJA O EFEKTIMA REFORME UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP

10. oktobar 2019.

 

Na skupu su rezultate različitih segmenata reforme prezentovali načelnici Odeljenja Sektora za ljudske resurse u Ministarstvu unutrašnjih poslova, načelnik Uprave policije - general Golub Gačević, dr Željko Brkić – načelnik Centra za policijsku obuku, Predrag Marić - načelnik Sektora za vanredne situacije, prof dr. Dane Subošić – rektor Kriminalističko – policijskog univerziteta, predstavnici Ministarstva odbrane, Bezbednosno – informativne agencije, Službe za upravljanje kadrovima, Visokog službeničkog saveta, Nacionalne akademije za javnu upravu, Žalbene komisije Vlade i Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.  

 

konf sljr8
 

KONFERENCIJA O EFEKTIMA REFORME UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP

10. oktobar 2019.
konf sljr9
 

KONFERENCIJA O EFEKTIMA REFORME UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP

10. oktobar 2019.
konf sljr10
 

KONFERENCIJA O EFEKTIMA REFORME UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U MUP

10. oktobar 2019.