Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U okviru nastavka projekta „Stvaranje uslova za uvođenje upravljanja performansama u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“, IMG je objavila tender za kurs za obuku i razvoj organizacije za srednji nivo rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Izabrana je kompanija Peterhof koja je predložila metodologiju koja uključuje sledeće teme kurseva:
• Liderstvo i upravljanje
• Komunikacione veštine
• Upravljanje promenama
• Upravljanje vremenom
• Donošenje odluka

Opšti cilj kursa je usvajanje adekvatnih veština na temu strateškog upravljanja i organizacije, koje su neophodne polaznicima u procesu podizanja kapaciteta Ministarstva za pristupanje EU.nica

 

okt1
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ ZA SREDNJI NIVO MENADŽMENTA U MUP-u
1. oktobar 2019

okt3
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ ZA SREDNJI NIVO MENADŽMENTA U MUP-u
1. oktobar 2019.

okt5
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ ZA SREDNJI NIVO MENADŽMENTA U MUP-u

 

1. oktobar 2019.

 

Biće održano ukupno pet kurseva za ukupno 125 polaznika (dva u Beogradu i tri u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu):


30.9 – 2.10. 2019. Beograd
16.10 – 18.10. 2019. Beograd
5.11 – 7.11. 2019. Niš
18.11 – 20.11. 2019. Kragujevac
4.12 – 6.12. 2019. Novi Sad

 

okt6
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ ZA SREDNJI NIVO MENADŽMENTA U MUP-u

1.oktobar 2019.
okt8
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ ZA SREDNJI NIVO MENADŽMENTA U MUP-u

1.oktobar 2019.
okt9
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ ZA SREDNJI NIVO MENADŽMENTA U MUP-u

1.oktobar 2019.