Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U okviru nastavka projekta „Stvaranje uslova za uvođenje upravljanja performansama u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“, IMG je objavila tender za kurs za obuku i razvoj organizacije za srednji nivo rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Izabrana je kompanija Peterhof koja je predložila metodologiju koja uključuje sledeće teme kurseva:
• Liderstvo i upravljanje
• Komunikacione veštine
• Upravljanje promenama
• Upravljanje vremenom
• Donošenje odluka

Opšti cilj kursa je usvajanje adekvatnih veština na temu strateškog upravljanja i organizacije, koje su neophodne polaznicima u procesu podizanja kapaciteta Ministarstva za pristupanje EU.nica

 

okt1
 

KURS ,,STVARANJE USLOVA ZA UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA”
1. oktobar 2019

okt3
 

KURS ,,STVARANJE USLOVA ZA UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA”
1. oktobar 2019.

okt5
 

KURS,,STVARANJE USLOVA ZA UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA”

 

1. oktobar 2019.

 

Biće održano ukupno pet kurseva za ukupno 125 polaznika (dva u Beogradu i tri u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu):


30.9 – 2.10. 2019. Beograd
16.10 – 18.10. 2019. Beograd
5.11 – 7.11. 2019. Niš
18.11 – 20.11. 2019. Kragujevac
4.12 – 6.12. 2019. Novi Sad

 

okt6
 

KURS ,,STVARANJE USLOVA ZA UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA”

1.oktobar 2019.
okt8
 

KURS ,,STVARANJE USLOVA ZA UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA”

1.oktobar 2019.
okt9
 

KURS  ,,STVARANJE USLOVA ZA UPRAVLJANJE PERFORMANSAMA”

1.oktobar 2019.