Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Kurs ,,Uticaj EU reformi na pregovarački proces pridruživanja Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova" održan je za još dve grupe polaznika 2-4. i 4-6. septembra 2019. godine.

Cilj kursa je da podrži MUP u razvoju EU integracionih i pregovaračkih kapaciteta i na taj način poveća kapacitete na lokalnom nivou i unapredi sisteme (poslovne procese) kroz dubinu strukture MUP-a i podrži najvažnije napore za pristupanje EU.

Kroz ovaj kurs će administracija MUP-a (osoblje koje se odnosi na proces integracije u EU) moći da bolje upozna proces reforme unutar Sektora Pravda i unutrašnji poslovi u EU, njihov uticaj na proces pregovora o pristupanju Republike Srbije i Ministarstva unutrašnjih poslova kao vodeće institucije u okviru Poglavlja 24, upoznaju se sa mogućim rešenjima i drugačijim odgovorima na nove izazove, objasne koren i svrhu reforme unutar EU i kako zemlja kandidat treba da se pozicionira i odgovori na nove obaveze u skladu sa vremenskim okvirom i ukupnim tempom pridruživanja.

pregov proces3
 

KURS UTICAJ EU REFORMI
4. septembar 2019.

pregov proces4
 

KURS UTICAJ EU REFORMI
4. septembar 2019.

pregov proces1
 

KURS UTICAJ EU REFORMI

 

4. septembar 2019.