Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U okviru nastavka projekta „Stvaranje uslova za uvođenje upravljanja performansama u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“, IMG nastavlja realizaciju kurseva za obuku i razvoj organizacije za srednji nivo rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

 
Kompanija Peterhof koja je izabrana na tenderu realizuje kurseve  ,,Strateško upravljanje i organizacioni razvoj za srednji nivo menadžmenta u MUP-u" koji uključuju sledeće teme:
• Liderstvo i upravljanje
• Komunikacione veštine
• Upravljanje promenama
• Upravljanje vremenom
• Donošenje odluka
 
Opšti cilj kursa je usvajanje adekvatnih veština na temu strateškog upravljanja i organizacije, koje su neophodne polaznicima u procesu podizanja kapaciteta Ministarstva za pristupanje EU.

 

bg7
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ - BEOGRAD
16-18. oktobar 2019.

kg5
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ - KRAGUJEVAC
18 - 20. novembar 2019.

nis2
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ - NIŠ

5 - 7. novembar 2019.

 

Održano je pet kurseva za ukupno 125 polaznika:
 
30.9 – 2.10. 2019. Beograd
16.10 – 18.10. 2019. Beograd
5.11 – 7.11. 2019. Niš
18.11 – 20.11. 2019. Kragujevac
4.12 – 6.12. 2019. Novi Sad

 

ns1
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ - NOVI SAD

4-6. decembar 2019.
okt8
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ ZA SREDNJI NIVO MENADŽMENTA U MUP-u

1.oktobar 2019.