Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U okviru nastavka projekta „Stvaranje uslova za uvođenje upravljanja performansama u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije“, u 2020. godini IMG nastavlja realizaciju kurseva za obuku i razvoj organizacije za srednji nivo rukovodilaca u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
Novi kursevi su održani od 19. do 21. februara i od 11. do 13. marta 2020. u Beogradu.

 
Kompanija Peterhof koja je izabrana na tenderu realizuje kurseve  ,,Strateško upravljanje i organizacioni razvoj za srednji nivo menadžmenta u MUP-u" koji uključuju sledeće teme:
• Liderstvo i upravljanje
• Komunikacione veštine
• Upravljanje promenama
• Upravljanje vremenom
• Donošenje odluka
 
Opšti cilj kursa je usvajanje adekvatnih veština na temu strateškog upravljanja i organizacije, koje su neophodne polaznicima u procesu podizanja kapaciteta Ministarstva za pristupanje EU.

 

bg7
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ 
16-18. oktobar 2019.

kg5
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ 
18 - 20. novembar 2019.

nis2
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ 

5 - 7. novembar 2019.

 

Održana  su dva ciklusa kurseva u 2020. godini:
 
19 - 21. februar 2020. Beograd
11 – 13. mart 2020. Beograd

 

ns1
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ 

4-6. decembar 2019.
okt8
 

KURS STRATEŠKO UPRAVLJANJE I ORGANIZACIONI RAZVOJ ZA SREDNJI NIVO MENADŽMENTA U MUP-u

1.oktobar 2019.