Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

U okviru projekta „Podrška strateškom upravljanju i razvoju kapaciteta za EU integracije Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije“ tokom oktobra 2020.godine održana su 3 modula, za dve grupe učesnika obuke ,, Upravljanje ljudskim resursima – upravljanje učinkom“.

 
Zbog pandemije COVID 19, kursevi (sva tri modula) za preostale dve grupe održani su online iz zdravstvenih razloga. To je sprovedeno za predloženih 23 predstavnika MUP-a putem platforme za učenje MUP-a od 7. do 23. oktobra 2020. Materijali za kurs (video materijali, prezentacije, priručnik, testovi itd.) čuvaju se na platformi za učenje MUP-a radi dalje upotrebe.
 
Teme koje su obrađivane za vreme obuka su:

• Strateški kontekst upravljanja učinkom
• Novo javno upravljanje, reforma javne uprave - Međunarodna i evropska iskustva i standardi
• Srpski sistem ocenjivanja policijskih službenika i drugih zaposlenih
• Povezivanje pojedinačnog učinka sa ciljevima organizacije i jedinice: U-model
• Definisanje odgovarajućih ciljeva organizacije i jedinica: Postavljanje čvrste osnove za upravljanje učinkom
• Pojedinačnih ciljevi, standardi učinka i procena učinka
• Razgovori o ocenjivanju: Uzajamna korist od povratnih informacija
• Rešavanje teških situacija, konflikata i pritužbi