Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Kurs za liderstvo i upravljanje projektima uključuje najaktuelnije koncepte upravljanja ljudskim resursima i upravljanja projektima u praksi, kao i rešavanje specifičnih situacija u radnom procesu koje se odnose na veštine vođenja i komunikacije i odgovornosti viših i strateških rukovodilaca.

 
Kurs za 10 učesnika Ministarstva unutrašnjih poslova započeo je 21. septembra i završiće se 15. novembra 2020. godine
 
Kurs sadrži tri komponente:
- Komponenta 1 - Upravljanje projektima,
- Komponenta 2 - Liderstvo u praksi (obe komponente uključuju različite specifične teme) 
- Komponenta 3 - Mentorstvo sa ciljem povezivanja timskih uvida stečenih u radionicama Komponente 1 i Komponente 2 tokom trajanja programa, povećavajući ih i stavljajući ih u vid ličnog iskustva iz prakse.