Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

17. i 18. oktobra 2017. godine u Beogradu održan je kurs "Uvod u praćenje i evaluaciju". Učestvovalo je 13 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u okviru projekta "Podrška razvoju kapaciteta za strateško upravljanje i EU integracije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije ", koji finansira vlada Švedske i implementira IMG.

Uvođenje SAP aplikacije kao savremenog softvera za brže i kvalitetnije upravljanje ljudskim resursima u MUPu je započeto u okviru IT projekta "Podrška strateškom razvoju IT sistema u sklopu Ministartsva unutrašnjih poslova Republike Srbije" koji je takođe finansirala Vlada Kraljevine Švedske, a implementirao tim International Management Group.

U skladu sa opštim ciljem projekta, a to je razvoj kapaciteta među ključnim zaposlenima u MUP-u u njihovoj oblasti rada, posebno u okviru komponente vezane za EU, organizovan je profesionalni EU kurs jezika.