Vesti - Strateški menadžment i EU integracije

Search our Site

Priručnik „Policijsko obaveštajni model“ i dokument „Strateška procena javne bezbednosti“, koje je izradilo Ministartvo unutrašnjih poslova Republike Srbije i koji su prva dokumenta tog tipa urađena u našoj zemlji na osnovu metodologije policijsko – obaveštajnog model, koji primenjuju mnoge zemlje Evropske unije predstavljeni su danas u Beogradu.

U skladu sa opštim ciljem projekta poboljšanja razvoja kapaciteta među relevantnim zaposlenima u MUP-u u njihovoj oblasti rada, a posebno u okviru komponenti EU, organizovan je kurs Uvod u EU.

Dva petodnevna kursa specijalizovanog policijskog menadžmenta (od osam predviđenih kurseva započetih u martu 2017.) koji će ukupno pohađati 100 predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u okviru projekta "Podrška razvojnim kapaciteta strateškog upravljanja i evropskih integracija u MUP-a Republike Srbije" koji finansira Švedska vlada, a sprovodi IMG održan je na Zlatiboru od 28.8.-1.9.2017. i Kopaniku od 4.9.-8.9.2017.